Kierownictwo

Kierownictwo

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W CHRZANOWIE

insp. Urszula Martyniuk 

 

Służbę w Policji rozpoczęła w 1995 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu - Referat Dochodzeniowo – Śledczy Wydział Kryminalny, Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu,
 • Naczelnik Sekcji - Wydział Dochodzeniowo – Śledczy Komendy Powiatowej Policji  w Chrzanowie,
 • Naczelnik Wydziału - Wydział Dochodzeniowo – Śledczy Komendy Powiatowej Policji  w Chrzanowie,
 • od 1 marca 2019 roku pełniła obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu,
 • od 21 lutego 2023 roku pełniła obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie
 • od 15 maja 2023 roku została powołana na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W CHRZANOWIE

mł. insp. Marcin Kaczmarek

 

Służbę w Policji rozpoczął w 2003 roku.  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Ukończył też studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Specjalista Sekcji Dochodzeniowo – Śledczej Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach
 •  W 2014 roku zostały mu powierzone obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach
 •  W 2014 roku zostały mu powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Dobczycach  
 •  W 2017 roku pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach
 •  W 2018 roku został Naczelnikiem Wydziału do Walki  z Przestępczością Narkotykową w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie
 •  Od 16 czerwca 2019 roku zostały mu powierzone obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej
 •  Od 22 maja 2023 roku zostały mu powierzone obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie
 •  Od 15 lutego 2024 roku został powołany na stanowsko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”  

Powrót na górę strony