DZIELNICOWI KOMISARIATU POLICJI W TRZEBINI

Dzielnicowi KP Trzebinia

st. asp.Tomasz Kwaśniewski
 
Powiat:  chrzanowski

Zadania priorytetowe: Na terenie Os. Krakowska występuje problem związany z uciążliwościami związanymi z regularnym dokarmianiem dzikiego ptactwa oraz bezdomnych kotów na terenie osiedla które ma miejsce na terenach zielonych i skwerach w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań blokowisk  przy ul. Wiśniowej 5,7 oraz ul. Głogowej 9. Rozsypywanie pokarmu w miejscach do tego nie przeznaczonych zachęca dziko żyjące zwierzęta do łatwego żerowania stwarzając im warunki do stałego bytowania a przede wszystkim powoduje zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsc użyteczności publicznej co stanowi wykroczenie. Efektem tych działań są pozostawione odchody i nieczystości po resztkach jedzenia w miejscu dokarmiania, chodnikach oraz na terenie osiedlowego placu zabaw, który znajduje się nieopodal. Takie postepowanie w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie estetyki otoczenia oraz znacznie zmienia poczucie dyskomfortu mieszkańcom.  Pozostawione odpady żywności zwabiają niepożądane osobniki na osiedlu i stanowią doskonałą pożywkę dla robactwa i szczurów co wiąże się z trudnością związaną z utrzymaniem odpowiedniego  stanu sanitarno-epidemiologicznego. Powyższe informacje uzyskano na podstawie otrzymanych zgłoszeń od mieszkańców osiedla oraz zostały one zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania.
 
Rejon działania: 
Osiedle Widokowe, Krakowska, Ulice: Głogowa, Krakowska, Targowa, Topolowa, Plac Targowy. Młoszowska, Wiśniowa oraz ZSECH , Zakład Karny Trzebinia
 
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 311
 
Telefon komórkowy: 
606863652
 
E-mail: tomasz.kwasniewski@chrzanow.policja.gov.pl
 
asp. sztab. Ryszard Firek
 
Powiat: chrzanowski

Zadania priorytetowe: W rejonie służbowym nr 3 zlokalizowany jest dworzec PKM, PKP przy ul. Dworcowej w Trzebini, obrębie którego rozmieszczone są  sklepy spożywcze. Zgodnie z przekazywanymi wnioskami mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu lokalnego związanych z problematyką zaśmiecania rejonu dworca PKM, spożywania alkoholu, dewastacją mienia w postaci  uszkodzenia koszy, niszczenia elewacji ścian poprzez umieszczanie na nich napisów i rysunków oraz grupowania się młodzieży zaczepiających przechodniów, Zdiagnozowane zagrożenie występuje w godzinach popołudniowo-wieczornych, od 12.00 d0 23.00 a także nocnych. W okresie od 1 luty 2022r do 31sierpnia 2022r przeprowadzone zostaną działania priorytetowe, którymi zostanie objęty wskazany rejon mieszczący się na oś. Salwator w Trzebini.
  
Rejon działania: 
Osiedle Trzebionka, Salwator Ulice: Armii Krajowej, Broniewskiego, Dąbrowskiego, Długa, Dworcowa, Fabryczna, Głowackiego, Harcerska, Hutnicza, Końcowa, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki od (37-59b nieparzyste oraz 50 - 136 parzyste) Kraszewskiego, Kręta, Rafineryjna, Kwiatowa, Łukasiewicza, 1 Maja (1 - 91 nieparzyste oraz 2 - 108 parzyste), Metalurgiczna, Osiedlowa, Orzeszkowej, Pułaskiego, Prusa, Puszkina, Przemysłowa, Reja, Sienkiewicza, Staszica, Szpitalna, Tuwima, Waryńskiego, Wyspiańskiego, Zakłady; Rafineria Trzebinia, Dworzec PKP Trzebinia
 
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 313
 
Telefon komórkowy: 
606863719
 
E-mail: ryszard.firek@chrzanow.policja.gov.pl
 
mł.asp. Tomasz Kuśpik
 
Powiat: chrzanowski

Zadania priorytetowe: Trzebinia ul. Kościuszki 25. W budynku tzw. „Kamyczkowni” na klatkach schodowych dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz dewastacji. Wieczorami również zdarzają się sytuacje gdzie dochodzi do zakłócania spoczynku nocnego mieszkańców przez grupujące się tam osoby. 

Rejon działania: 
Osiedle Centrum- Piaski ul : Cicha, Długosza, Handlowa, Jasna, Kościelna, Kościuszki ( 1- 35 nieparzyste oraz 2 - 48 parzyste), Luzara, Rynek, Mały Rynek, Narutowicza, Na Wzgórze, Spokojna, Ochronkowa, Okrzei, Parkowa, Piłsudskiego, Rybna, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska, Strzelnicza, Św. Stanisława, Szkolna, Tęczowa, Norwida, zalew „Balaton” Kilińskiego, teren „POD” przy ul. Kilińskiego, Kochanowskiego, Korczaka, Krasickiego, Mickiewicza, Wolności, Słowackiego / nr nieparzyste 1-69, nr parzyste 2-68/, Szewska, Szymanowskiego, Żwirki i Wigury, Osiedle Na Skale
 
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 312
 
Telefon komórkowy: 
606863617
 
E-mail: tomasz.kuspik@chrzanow.policja.gov.pl
 
asp. sztab. Dariusz Szkodziński
 
Powiat:  chrzanowski

Zadania priorytetowe: Zgodnie z przekazywanymi wnioskami mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu lokalnego odnośnie spożywania alkoholu, zaśmiecania przez grupujące się osoby w rejonie sklepu ogólno spożywczego przy ul. Dołki  w Trzebini w okresie od  01- 08-2022r do 31.01.2023r przeprowadzone zostaną działania priorytetowe w wymienionym rejonie służbowym. Zdiagnozowane zagrożenie  występuje w godzinach funkcjonowania sklepu  tj. od poniedziałku do soboty w godz.05.30 -19.30. Przyczyną takich zdarzeń jest sprzedaż alkoholu w przedmiotowym sklepie.

Rejon działania: 
Siersza, Wodna Ulice: Akacjowa, Ciężkowicka, Chrobrego, Braci Romockich, Brzozowa, Boczna, Chrzanowska, Cyprysowa, Cmentarna, Dębowa, Dołki, Dolna, Graniczna, Grunwaldzka (nr parz. 68-126, nr nieparz. 65-119), Grzybowa, Jodłowa, Leśna, Lipowa, Lipowa Boczna, 1- Maja (numery 110 - 200 parzyste oraz 93 do 155 nieparzyste), 11-Listopada, 1000-lecia (nr parz. 2-70 i nieparz., 1-51), Łąkowa, Łukowa, Młyńska, Modrzewiowa, Niecała, Ogrodowa, Partyzantów, Plater, Podbuczyna, Podmokła, Podwale, Polna, Piaskowa, Robotnicza, Szczakowska, Stawowa, Sosnowa, Sikorskiego, Świerkowa, Sobieskiego, Smółki, Sportowa, Stojałowskiego, Stara Maszyna, Krzywa, Wąska, Wesoła, Wierzbowa, Wyzwolenia, Zielona, Zwycięstwa, Żeromskiego, ZG „Trzebionka
 
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 313
 
Telefon komórkowy: 
606863931
 
E-mail: dariusz.szkodzinski@chrzanow.policja.gov.pl

mł. asp. Sławomir Kulczyk
 
Powiat: chrzanowski

Zadania priorytetowe: Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w miejscach publicznych na terenie osiedla Gaj w Trzebini przez osoby grupujące się w godzinach popołudniowych i wieczornych        oraz dewastacje mienia zwłaszcza przez malowanie tzw. „graffiti” i haseł związanych z klubami piłkarskimi na elewacjach budynków

Rejon działania: 
Osiedle Gaj, Energetyków Ulice: Dembowskiego, Dyrekcyjna, Górnicza, Jana Pawła II, Kamienna, Matejki, Odkrywkowa, Olkuska, Płocka, Podleska, Skośna, Studzienna, Szybowa, 22-Stycznia 1863r., Solskiego oraz „ORW” „Kozibród” Elektrownia „Siersza” Teren POD przy ul. Jana Pawła II
 
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 313

Telefon komórkowy: 
606863940
 
E-mail: slawomir.kulczyk@chrzanow.policja.gov.pl

asp. sztab. Anna Latko
 
Powiat: chrzanowski

Zadania priorytetowe: Zminimalizowanie gromadzenia się osób oraz nieletnich i skuteczne reagowanie na popełniane przez nich wykroczenia niszczenia mienia, zaśmiecania oraz spożywania alkoholu. Zdiagnozowane zagrożenie występuje w godzinach dopołudniowych od 9.00-11.00 oraz popołudniowo wieczornych 14.00-19.00 z uwzględnieniem wszystkich dni tygodnia. Przyczyna takich zdarzeń jest umiejscowienie w pobliżu sklepu Zagrożenie występuje w rejonie centrum sołectwa Lgota , w pobliżu placu zabaw oraz WDK. 

Rejon działania: 
Sołectwa: Czyżówka, Lgota, Płoki, Myślachowice
 
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 312
 
Telefon komórkowy: 
606863943
 
E-mail: anna.latko@chrzanow.policja.gov.pl

sierż. szt. Mirosław Dusza 
 
Powiat:  chrzanowski

Zadania priorytetowe: W centrum sołectwa Młoszowa notorycznie dochodzi do spożywania napojów alkoholowych, na przystanku ZKKM zlokalizowanym przy ul. Krakowskiej i ul. Florkiewicza, co wiąże się również z oddawaniem potrzeb fizjologicznych, najczęściej na terenie zielonym znajdującym się za przystankiem autobusowym przy budynku ul. Florkiewicza 4. Opisane zdarzenia praktycznie mają miejsce przez cały rok w mniejszym czy większym stopniu nasilenia. Największa intensywność nieodpowiednich zachowań ma miejsce w okresie wiosenno letnim oraz wczesną jesienią, by następnie w okresie późnej jesieni i okresie zimowym zmniejszyć swoją częstotliwość. Bez względu na porę roku zachowania te negatywnie wpływają na estetykę oraz bezpieczeństwo osób korzystających z pobliskiego sklepu, placu zabaw i tych którzy korzystają z komunikacji autobusowej. We wskazanym miejscu grupuje się znaczna ilość osób spożywających alkohol, zarówno w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowo-wieczornych tj. w godz. 8:00- 12:00 oraz w godz. 15:00-21:00. Przyczyną zdarzeń do jakich dochodzi jest znajdujący się obok sklep spożywczy „Lewiatan”, w którym osoby te zaopatrują się w alkohol, a następnie konsumują w miejscach publicznych wbrew obowiązującym przepisom. W odczuciu mieszkańców swoim zachowaniem sieją zgorszenie w miejscu publicznym. Skutkiem przedmiotowego zagrożenia są podejmowane liczne interwencje własne policjantów. W ciągu ostatniego okresu czasu odnotowano zgłoszenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz od okolicznych mieszkańców otrzymywano liczne zgłoszenia i sygnały odnośnie zdarzeń jakie mają miejsce.      

Rejon działania: 
Sołectwa: Młoszowa Bolęcin, Piła Kościelecka, Zalew „Chechło”
 
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 311
 
Telefon komórkowy: 
606863944
 
E-mail:  miroslaw.dusza@chrzanow.policja.gov.pl
 
mł.asp. Kamil Zięba
 
Powiat: chrzanowski


Zadania priorytetowe: W Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Gwarków w pobliżu sklepów Apollo oraz KOKO Bis dochodzi do notorycznego spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz do nieodpowiedniego zachowania znajdujących się tam osób, które wyrażają się słowami powszechnie uważanymi za wulgarne. Zachowania te, są uciążliwe dla osób zamieszkujących w pobliskim rejonie, i często wiążą się z przebywającymi tam osobami spożywającymi alkohol. Zachowania te mają miejsce przez cały  rok kalendarzowy, nasilający się w okresie wiosenno letnim oraz w stopniu nieco mniejszym, okresu jesienno – zimowego. Obszarem zagrożonym niestosownym zachowaniem jest pobliski teren zielony znajdujący się między Zespołem Szkół Elektrotechnicznych oraz sklepami Apollo i KOKO Bis. Jest to miejsce atrakcyjne dla młodzieży szkolnej, które przez używanie słów nieprzyzwoitych mogą wpływać niejednokrotnie na innych rówieśników pobierających naukę w pobliskiej szkole. Takim samym zagrożeniem jest nieodpowiednie zachowanie osób w rejonie obiektu „scatepark” i urządzeń pobliskiej siłowni. Teren obiektu jest wyposażony w ławeczki które często nie są użytkowane w sposób zgodny z przeznaczeniem. Spożywanie alkoholu przez osoby często nietrzeźwe, używające słów nieprzyzwoitych i zaśmiecających sprawia, że rejon ten staje się mało atrakcyjny dla mieszkańców i nieestetyczny. We wskazanym miejscu grupuje się znaczna ilość osób spożywających alkohol, zarówno w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowo-wieczornych tj. w godz. 7:00- 12:00 oraz w godz. 15:00-24:00. Przyczyną tych  zachowań jest znajdujący się obok sklep spożywczy „Apollo” oraz KOKO Bis, w którym osoby te zaopatrują się w alkohol, a następnie konsumują zakupiony towar w miejscach niedozwolonych wbrew obowiązującym przepisom. W odczuciu mieszkańców swoim zachowaniem sieją zgorszenie w miejscu publicznym. Skutkiem przedmiotowego zagrożenia są podejmowane liczne interwencje policjantów. W ciągu ostatniego okresu czasu odnotowano zgłoszenia na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz uzyskano  takie informacje w rozmowie z okolicznymi mieszkańcami. 

Rejon działania: 
Osiedle Krze, Górka, Ulice: Bema, Cichy Kącik, Ładna, Grunwaldzka ( parzyste od nr 2 do nr 66P, nieparzyste od nr 1 do nr 63), Gwarków, Górna, Jagodowa, Kasprzaka Kopalniana, Krótka,1000-lecia (nr parz. 72 i nieparz. 53-57) , Lipcowa, Ładna, Miła, Mokra, Nowa, Okrężna, Owocowa, Rolna, Poprzeczna, Prosta, Rodzinna, Rzeszowiaków, Skalna, Styczniowa, Spacerowa, Wspólna, Zaciszna, Dworska, Zgodna, Żabia.
 
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 311
 
Telefon komórkowy: 
606863790
 
E-mail: kamil.zieba@chrzanow.policja.gov.pl

sierż. szt. Marcin Majcherczyk
 
Powiat: chrzanowski

Zadania priorytetowe: Zanieczyszczanie ogólnodostępnych miejsc w sołectwie Karniowice ze zwróceniem szczególnej uwagi na rejon Błoń Karniowickich oraz Wiejskiego Domu Kultury. Wskazane miejsca są zanieczyszczane głównie butelkami, puszkami po alkoholu oraz niedopałkami papierosów. Zaistniałe zdarzenie jest spowodowane przez grupujące się tam osoby, które spożywają zakupiony w pobliskich sklepach alkohol. Zdarzają się sytuację w których osoby te wchodzą do wnętrza budynku WDK i po spożyciu tam alkoholu pozostawiają nieporządek. Ponadto w rejonie wskazanego budynku oraz innych miejscach sołectwa odnotowujemy pozostawianie różnego rodzaju odpadów w tym worków ze śmieciami.

Rejon działania: 
Dulowa, Karniowice, Psary
 

Telefon stacjonarny: 
47 83 24 312
 
Telefon komórkowy: 
696911178
 
E-mail: marcin.majcherczyk@chrzanow.policja.gov.pl
Powrót na górę strony