DZIELNICOWI KOMISARIATU POLICJI W TRZEBINI

Dzielnicowi KP Trzebinia

asp.szt.Tomasz Kwaśniewski
Powiat:  chrzanowski

Zadania priorytetowe: 

Przy ul. Wiśniowej 3 dochodzi do naruszeń przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy są klientami znajdującego się w budynku bloku sklepu „Żabka”. We wskazanym miejscu występują wykroczenia drogowe związane z zatrzymywaniem i postojem pojazdów w rejonie sklepu, gdzie obowiązują znaki zakazu a także parkowanie pojazdów na całej szerokości chodnika. Uciążliwości z tym związane powodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego a zachowanie kierujących szczególnie uniemożliwia swobodne poruszanie się po chodniku osobom pieszym. Powyższe zdarzenia i utrudnienia w ruchu mają miejsce codziennie w godzinach pracy sklepu Żabka w godz. 6:00-23:00.

Niniejsze informacje uzyskano na podstawie otrzymanych sygnałów i zgłoszeń przekazanych od mieszkańców osiedla oraz zgłoszeń na krajową mapę zagrożenia bezpieczeństwa.


Rejon działania: 
Osiedle Widokowe, Krakowska, Ulice: Głogowa, Krakowska, Targowa, Topolowa, Plac Targowy. Młoszowska, Wiśniowa oraz ZSECH , Zakład Karny Trzebinia
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 311
Telefon komórkowy: 
606863652
E-mail: tomasz.kwasniewski@chrzanow.policja.gov.pl
asp. sztab. Ryszard Firek
Powiat: chrzanowski

Zadania priorytetowe: W rejonie służbowym nr 3  w rejonie SP nr 3 przy ul. 1Maja w Trzebini zlokalizowane są przystanki ZKKM w obrębie których rozmieszczone są  sklepy spożywcze. Zgodnie z przekazywanymi wnioskami mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu lokalnego związanych z problematyką zaśmiecania rejonu przystanków ZKKM, spożywania alkoholu, dewastacją mienia w postaci  uszkodzenia koszy, niszczenia elewacji ścian poprzez umieszczanie na nich napisów i rysunków oraz grupowania się młodzieży zaczepiających przechodniów, Zdiagnozowane zagrożenie występuje w godzinach popołudniowo-wieczornych, od 12.00 do 23.00 a także nocnych. W okresie od 1 luty 2023r do 31 lipca 2023r przeprowadzone zostaną działania priorytetowe, którymi zostanie objęty wskazany rejon mieszczący się na oś. „Trzebionka” w Trzebini.
  
Rejon działania: 
Osiedle Trzebionka, Salwator Ulice: Armii Krajowej, Broniewskiego, Dąbrowskiego, Długa, Dworcowa, Fabryczna, Głowackiego, Harcerska, Hutnicza, Końcowa, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki od (37-59b nieparzyste oraz 50 - 136 parzyste) Kraszewskiego, Kręta, Rafineryjna, Kwiatowa, Łukasiewicza, 1 Maja (1 - 91 nieparzyste oraz 2 - 108 parzyste), Metalurgiczna, Osiedlowa, Orzeszkowej, Pułaskiego, Prusa, Puszkina, Przemysłowa, Reja, Sienkiewicza, Staszica, Szpitalna, Tuwima, Waryńskiego, Wyspiańskiego, Zakłady; Rafineria Trzebinia, Dworzec PKP Trzebinia
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 313
Telefon komórkowy: 
606863719
E-mail: ryszard.firek@chrzanow.policja.gov.pl
mł.asp. Tomasz Kuśpik
Powiat: chrzanowski

Zadania priorytetowe: Gromadzenie się osób, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego przy ul. Mały Rynek w rejonie budynków 1, 2, 3, 7, 9 oraz w rejonie placu zabaw oraz sklepu Żabka w godzinach dopołudniowych, jak też popołudniowych, na podstawie informacji od mieszkańców, pracowników placówek handlowo-usługowych oraz UM Trzebinia.

Rejon działania: 
Osiedle Centrum- Piaski ul : Cicha, Długosza, Handlowa, Jasna, Kościelna, Kościuszki ( 1- 35 nieparzyste oraz 2 - 48 parzyste), Luzara, Rynek, Mały Rynek, Narutowicza, Na Wzgórze, Spokojna, Ochronkowa, Okrzei, Parkowa, Piłsudskiego, Rybna, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska, Strzelnicza, Św. Stanisława, Szkolna, Tęczowa, Norwida, zalew „Balaton” Kilińskiego, teren „POD” przy ul. Kilińskiego, Kochanowskiego, Korczaka, Krasickiego, Mickiewicza, Wolności, Słowackiego / nr nieparzyste 1-69, nr parzyste 2-68/, Szewska, Szymanowskiego, Żwirki i Wigury, Osiedle Na Skale
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 312
Telefon komórkowy: 
606863617
E-mail: tomasz.kuspik@chrzanow.policja.gov.pl
mł.asp. Sebastian Kossakowski
Powiat:  chrzanowski

Zadania priorytetowe: Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w miejscach publicznych i dewastacje mienia  na przystankach komunikacji miejskiej oraz w ich sąsiedztwie w rejonie ul. Chrzanowskiej, Ogrodowej i Młyńskiej przez osoby grupujące się zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Rejon działania: 
Siersza, Wodna Ulice: Akacjowa, Ciężkowicka, Chrobrego, Braci Romockich, Brzozowa, Boczna, Chrzanowska, Cyprysowa, Cmentarna, Dębowa, Dołki, Dolna, Graniczna, Grunwaldzka (nr parz. 68-126, nr nieparz. 65-119), Grzybowa, Jodłowa, Leśna, Lipowa, Lipowa Boczna, 1- Maja (numery 110 - 200 parzyste oraz 93 do 155 nieparzyste), 11-Listopada, 1000-lecia (nr parz. 2-70 i nieparz., 1-51), Łąkowa, Łukowa, Młyńska, Modrzewiowa, Niecała, Ogrodowa, Partyzantów, Plater, Podbuczyna, Podmokła, Podwale, Polna, Piaskowa, Robotnicza, Szczakowska, Stawowa, Sosnowa, Sikorskiego, Świerkowa, Sobieskiego, Smółki, Sportowa, Stojałowskiego, Stara Maszyna, Krzywa, Wąska, Wesoła, Wierzbowa, Wyzwolenia, Zielona, Zwycięstwa, Żeromskiego, ZG „Trzebionka
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 313
Telefon komórkowy: 
606863931
E-mail: dariusz.szkodzinski@chrzanow.policja.gov.pl

mł. asp. Sławomir Kulczyk
Powiat: chrzanowski

Zadania priorytetowe: Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w miejscach publicznych na terenie osiedla Gaj w Trzebini przez osoby grupujące się w godzinach popołudniowych i wieczornych  oraz dewastacje mienia zwłaszcza przez malowanie tzw. „graffiti” i haseł związanych z klubami piłkarskimi na elewacjach budynków.

Rejon działania: 
Osiedle Gaj, Energetyków Ulice: Dembowskiego, Dyrekcyjna, Górnicza, Jana Pawła II, Kamienna, Matejki, Odkrywkowa, Olkuska, Płocka, Podleska, Skośna, Studzienna, Szybowa, 22-Stycznia 1863r., Solskiego oraz „ORW” „Kozibród” Elektrownia „Siersza” Teren POD przy ul. Jana Pawła II
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 313

Telefon komórkowy: 
606863940
E-mail: slawomir.kulczyk@chrzanow.policja.gov.pl

asp. sztab. Anna Latko
Powiat: chrzanowski

Zadania priorytetowe: Zminimalizowanie gromadzenia się osób oraz nieletnich i skuteczne reagowanie na popełniane przez nich wykroczenia niszczenia mienia, zaśmiecania oraz spożywania alkoholu w sołectwie Czyżówka – głównie w rejonie WDK przy ul. Szkolnej , placu pielgrzyma oraz przylegającego do niego lasu , jak również w rejonie przystanku autobusowego ul. Długa tzw. pętla. 

Rejon działania: 
Sołectwa: Czyżówka, Lgota, Płoki, Myślachowice
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 312
Telefon komórkowy: 
606863943
E-mail: anna.latko@chrzanow.policja.gov.pl

mł.asp. Mirosław Dusza 
Powiat:  chrzanowski

Zadania priorytetowe: Na terenie sołectwa Piła Kościelecka w rejonie ul. Wspólnej, ul. Podleśnej oraz ul. Zielonej dochodzi do zakłócenia porządku publicznego oraz ciszy nocnej, w godzinach wieczorowo nocnych. W rejonie masywu leśnego przy ul. Zielonej oraz w rejonie Domu Kultury dochodzi często do gromadzenia osób, która naruszając normy odpowiedniego zachowania, spożywa napoje alkoholowe, co często łączy się z nieodpowiednim zachowaniem. Zachowania takie i zdarzenia z tym związane mogą mają miejsce przez cały rok o różnym stopniu natężenia. Największa intensywność takich zachowań ma miejsce w okresie wiosny, lata oraz wczesną jesienią. Osoby nie stosujące się do norm prawnych często przemieszczają się nieoświetlonymi ulicami sąsiadującymi z ulicą Zieloną. Są to nowopowstałe ulice, przy których powstały nowo wybudowane budynki mieszkalne. Brak oświetlenia ulic sprzyja niewłaściwemu zachowaniu osób nie stosujących wszelkich norm prawnych, które mogą spożywać alkohol, zakłócać porządek oraz spoczynek nocny, co wpływa na obniżenie komfortu dla osób mieszkających na ul. Wspólnej oraz Podleśnej. W ostatnim okresie otrzymywałem takie informacje o niestosownym zachowaniu osób często nieznanych okolicznym mieszkańcom, które przebywały w rejonie wymienionych ulic zachowując się nieodpowiednio. W związku z powyższym wdrożenie w tym obszarze działań priorytetowych będzie miało uzasadniony charakter na zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańców.

Rejon działania: 
Sołectwa: Młoszowa Bolęcin, Piła Kościelecka, Zalew „Chechło”
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 311
Telefon komórkowy: 
606863944
E-mail:  miroslaw.dusza@chrzanow.policja.gov.pl
mł.asp. Kamil Zięba
Powiat: chrzanowski


Zadania priorytetowe: Mając na uwadze skargi mieszkańców z ul. Gwarków i ul. Kopalnianej oraz biorąc pod uwagę skargi składane na spotkaniach z Radą Os. Krze ustalono, iż w rejonie służbowym nr. 4  tj. Trzebinia, ul. Gwarków w rejonie placu zabaw znajdującego się naprzeciw „Skateparku” dochodzi do zagrożeń ze strony osób zaśmiecających miejsca dostępne dla użyteczności publicznej oraz osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem. Osoby te często zakłócają porządek publiczny wykrzykując słowa nieprzyzwoite. Do powyższych zdarzeń dochodzi we wszystkie dni tygodnia od godzin porannych do godzin wieczornych. Ponadto
we wskazanym miejscu dochodzi do zagrożeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu znajdującego się na placu zabaw, gdyż według mieszkańców młodzież szkolna skacze
po ławkach oraz sprzętach przeznaczonych dla małych dzieci, a także zaśmieca wskazany teren. Z kolei do tych zdarzeń dochodzi od poniedziałku do piątku od godzin porannych do godzin wieczornych.

Rejon działania: 
Osiedle Krze, Górka, Ulice: Bema, Cichy Kącik, Ładna, Grunwaldzka ( parzyste od nr 2 do nr 66P, nieparzyste od nr 1 do nr 63), Gwarków, Górna, Jagodowa, Kasprzaka Kopalniana, Krótka,1000-lecia (nr parz. 72 i nieparz. 53-57) , Lipcowa, Ładna, Miła, Mokra, Nowa, Okrężna, Owocowa, Rolna, Poprzeczna, Prosta, Rodzinna, Rzeszowiaków, Skalna, Styczniowa, Spacerowa, Wspólna, Zaciszna, Dworska, Zgodna, Żabia.
Telefon stacjonarny: 
47 83 24 311
Telefon komórkowy: 
606863790
E-mail: kamil.zieba@chrzanow.policja.gov.pl

sierż. szt. Beata Bałys
Powiat: chrzanowski

Zadania priorytetowe: Zminimalizowanie gromadzenia się osób oraz nieletnich i skuteczne reagowanie na popełniane przez nich wykroczenia, zaśmiecania oraz spożywania alkoholu w rejonie przystanku autobusowego mieszczącego się  w centrum sołectwa przy ul. Jana Pawła II w Psarach .

Rejon działania: 
Dulowa, Karniowice, Psary

Telefon stacjonarny: 
47 83 24 312
Telefon komórkowy: 
696911178
E-mail: beata.balys@chrzanow.policja.gov.pl
Powrót na górę strony