DZIELNICOWI KOMISARIATU POLICJI W ALWERNI

Dzielnicowi KP Alwernia

 
asp. Michał Lalik

Powiat:  chrzanowski
 
zadania priorytetowe:
  • W związku ze skargami mieszkańców Alwerni oraz Dyrekcji szkoły ustalono, iż na rejonie służbowym nr I tj. miasto Alwernia na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4  i nowo wybudowanego boiska sportowego grupują się osoby, które spożywają alkohol, dewastują urządzenia użytku publicznego, zaśmiecają miejsce publiczne oraz zakłócają cisze nocną i spokój mieszkańcom. Do powyższych zdarzeń dochodzi głównie w weekendy i dni wolne od pracy w godzinach wieczornych i nocnych.
Rejon działania: 
Rejon  I Miasto Alwernia
 
Telefon stacjonarny: 

47 83 23 107
 
Telefon komórkowy: 
606864627
 
E-mail:  michal.lalik@chrzanow.policja.gov.pl
 
sierż. szt. Dawid Baster

Powiat: chrzanowski

Zadania priorytetowe: Regulice ul. Chrzanowska rejon sklepu spożywczego oraz przejazdu kolejowego gdzie kursują Drezyny Rowerowe. Grupowanie się osób spożywających alkohol, zaśmiecających miejsce publiczne, zakłócających ład i porządek publiczny. Zjawisko to występuje notorycznie. Osoby tam przebywające w dłużej mierze są mieszkańcami miejscowości Regulice, Nieporaz. Swoim zachowaniem demoralizują społeczeństwo negatywnie wpływając na codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz innych osób..

Rejon działania: 
Regulice, Nieporaz, Grojec
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 107
 
Telefon komórkowy: 
606864637
 
E-mail: dawid.baster@chrzanow.policja.gov.pl
 
mł. asp. Marek Paliwoda
 
Powiat:  chrzanowski

Zadania priorytetowe: 
  • Rejon sklepu ogólnospożywczego Agro-Centrum  znajdującego się w miejscowości Kwaczała ul. Patelskiego 11. We wskazanym miejscu spotykają się osoby o różnych porach dnia, które spożywają alkohol, zakłócają ład i porządek publicznym oraz zaśmiecają teren przylegający do budynku w/w sklepu. Swoim zachowaniem demoralizują społeczeństwo, stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym na ulicy Patelskiego i ulic przyległych, poprzez przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym. Społeczeństwo informując o występujących zjawiskach oczekuje podjęcia działań mających na celu  zlikwidowanie  istniejącego problemu.
 
Rejon działania: 
Kwaczała, Rozkochów, Jankowice, Olszyny
 
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 107
 
Telefon komórkowy: 
606864652
 
E-mail: marek.paliwoda@chrzanow.policja.gov.pl
 
asp. Grzegorz Moskała
 
Powiat: chrzanowski
 

Zadania priorytetowe: 

  • Zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie terenów zielonych przeznaczonych do użytku publicznego znajdujących się  w rejonie ul. Floriańskiej oraz Władysława Reymonta w miejscowości Poręba Żegoty.Zdiagnozowane zagrożenie występuje w godzinach popołudniowych oraz wieczorowo-nocnych, tj. na II i III zmianie uwzględniając wszystkie dni tygodnia.    Przyczyną takich zdarzeń jest m.in. fakt, że w tych miejscach dochodzi do gromadzenia  się osób, które spożywają alkohol, a następnie zaśmiecają teren pustymi  puszkami oraz butelkami jak również zaczepiają przechodniów prosząc o pieniądze.   Skutkiem występującego zagrożenia są utrzymujące się zdarzenia, tj. interwencje i wykroczenia, które mają wpływ na  niezadowolenie oraz niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.   
 
 
Rejon działania: 
Poręba Żegoty, Brodła, Okleśna, Podłężę, Mirów, Źródła
 
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 107
 
Telefon komórkowy: 
606864692
 
E-mail: grzegorz.moskala@chrzanow.policja.gov.pl


asp. Michał Strączek


Powiat:  chrzanowski


Zadania priorytetowe: 

  • W związku ze skargami mieszkańców miejscowości Wygiełzów ustalono, iż na rejonie służbowym nr V tj. Wygiełzów ul. Podzamcze w rejonie tzw. Deptaka kierowcy przyjeżdzający do skansenu oraz na zamek Lipowiecki nie stosują się do znaku drogowego B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach. Do powyższych zdarzeń dochodzi głównie w dni wolne od pracy i nauki tj. od piątku do niedzieli w godzinach popołudniowych. Osoby nie stosujące się do w/w znaku to w większości przyjezdni, turyści którzy pozostawiają na terenie deptaka swoje pojazdy co powoduje utrudnienia w ruchu dla mieszkańców oraz ruchu pojazdów uprawnionych do poruszania się po drodze.


Rejon działania: 

Babice, Wygiełzów, Zagórze, Mętków

Telefon stacjonarny: 
47 83 23 107
 
Telefon komórkowy: 
606864748
 
E-mail: michal.straczek@chrzanow.policja.gov.pl
 
 
Powrót na górę strony