DZIELNICOWI KOMISARIATU POLICJI W ALWERNI

Dzielnicowi KP Alwernia

REJON SŁUZBOWY NR 1

Dzielnicowy: st. sierż. Adam Czajka 

Rejon służbowy nr 1

 Miasto Alwernia ulice: Adama Mickiewicza, Belwender, al. Bernardyńska, Bolesława Prusa, Brzeziny, Evron, Fabryczna, Franciszkańska, Garncarska, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Krasickiego, Józefa Patelskiego, Jurajska, Jutrzenki, Karola Olszewskiego, Kasztanowa, Kazachska, Klasztorna, Krakowska, Krótka, Krzysztofa, Korycińskiego, Kulawki, Kwiatowa, Lawendowa, Leśna, Marii Dąbrowskiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Os. Chemików, Os. Kamionki, Pręty, Przecznica, Przyszłości, Relaks, Różana, Rynek, Sadowa, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Trzeciego Tysiąclecia, Ustronie, Widokowa, Wiosenna, Wiśniowy Sad, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna, Zacisze, Zbigniewa Gęsikowskiego, Zimowa, Zygmunta Wróblewskiego, Zygmunta Zięby, Żaczków

 Telefon stacjonarny: 47 83 23 107

 Telefon komórkowy: 606 864 627

 E-mail:  adam.czajka@chrzanow.policja.gov.pl

Pan priorytetowy rejonu służbowego nr 1

Miejsce:

Alwernia, ul. Marii Curie Skłodowskiej 5 - rejon sklepu Żabka

Zdiagnozowane zagrożenie:

Spożywanie alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego. 

Zakładany cel:

- Wyeliminowanie bądź ograniczenie przypadków popełniania wykroczeń o 30%

- Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Działania:

kontrole, rozmowy, spotkania

Współpraca:

Rada Miejska w Alwerni, Obsługa sklepu „Żabka”

Zakładany czas realizacji:

Od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.


REJON SŁUZBOWY NR 2

Dzielnicowy: st. asp. Paweł Kobyłecki 

Rejon służbowy nr 2

 Sołectwa: Grojec, Nieporaz, Regulice

 Telefon stacjonarny: 47 83 23 107

 Telefon komórkowy: 606 864 637

 E-mail: pawel.kobylecki@chrzanow.policja.gov.pl

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 2

Miejsce:

Regulice, al. Jana Pawła II – rejon parkingu przy Szkole Podstawowej

Zdiagnozowane zagrożenie:

Spożywanie alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz zanieczyszczanie miejsc publicznych.

Zakładany cel:

- Wyeliminowanie bądź ograniczenie przypadków popełniania wykroczeń o 30%

- Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Działania:

kontrole, rozmowy, spotkania

Współpraca:

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Regulicach, Sołtys wsi Regulice, Rada Sołectwa wsi Regulice,

Zakładany czas realizacji:

Od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.


REJON SŁUZBOWY NR 3

Dzielnicowy: asp. Marek Paliwoda 

Rejon służbowy nr 3

 Sołectwa: Kwaczała, Rozkochów, Olszyny Jankowice

 Telefon stacjonarny: 47 83 23 107

 Telefon komórkowy: 606 864 652

 E-mail: marek.paliwoda@chrzanow.policja.gov.pl

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 3

Miejsce:

Kwaczała, ul. św. Stanisława Kostki

Zdiagnozowane zagrożenie:

Niestosowanie się przez kierujących pojazdami mechanicznymi do znaku drogowego B-36 „zakaz zatrzymywania się” oraz blokowanie wyjazdu z posesji przy ul. św. Stanisława Kostki.

Zakładany cel:

- Wyeliminowanie bądź ograniczenie przypadków popełniania wykroczeń o 30%

- Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Działania:

kontrole, rozmowy, spotkania

Współpraca:

Sołtys wsi Kwaczała, Rada Sołectwa wsi Kwaczała, WRD KPP Chrzanów,

Zakładany czas realizacji:

Od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.


REJON SŁUZBOWY NR 4

Dzielnicowy: asp. Grzegorz Moskała 

Rejon służbowy nr 4

 Sołectwa: Brodła, Poręba Żegoty, Okleśna, Mirów, Podłęże, Źródła

 Telefon stacjonarny: 47 83 23 107

 Telefon komórkowy: 606 864 692

 E-mail: grzegorz.moskala@chrzanow.policja.gov.pl

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 4

Miejsce:

Okleśna, ul. Relaksowa – rejon boiska sportowego K.S. „Nadwiślanka 1956” Okleśna

Zdiagnozowane zagrożenie:

Spożywanie alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości  i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz zanieczyszczanie miejsc publicznych, a także  zakłócanie ładu i porządku  publicznego..

Zakładany cel:

- Wyeliminowanie bądź ograniczenie przypadków popełniania wykroczeń o 50%

- Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Działania:

kontrole, rozmowy, spotkania

Współpraca:

Sołtys wsi Okleśna, Rada Sołectwa wsi Okleśna, zarząd K.S. „Nadwiślanka 1956” Okleśna

Zakładany czas realizacji:

Od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.


REJON SŁUZBOWY NR 5

Dzielnicowy: st. asp. Michał Strączek

Rejon służbowy nr 5

 Sołectwa: Babice, Wygiełzów, Zagórze, Mętków

 Telefon stacjonarny: 47 83 23 107

 Telefon komórkowy: 606 864 748

 E-mail: michal.straczek@chrzanow.policja.gov.pl

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 5

Miejsce:

Zagórze, ul. Józefa Piłsudskiego 139 – rejon Szkoły Podstawowej

Zdiagnozowane zagrożenie:

Zatrzymywanie się przez kierujących pojazdami mechanicznymi w rejonie przejścia  dla pieszych co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Zakładany cel:

- Wyeliminowanie bądź ograniczenie przypadków popełniania wykroczeń o 50%

- Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Działania:

kontrole, rozmowy, spotkania

Współpraca:

Sołtys wsi Zagórze, Rada Sołectwa wsi Zagórze, WRD KPP Chrzanów

Zakładany czas realizacji:

Od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.

Powrót na górę strony