Komunikaty

KONKURS „NAJBEZPIECZNIEJSZY MŁODY KIEROWCA”

Dla młodych kierowców, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego, po raz kolejny zorganizowany został konkurs pn. „Najbezpieczniejszy Młody Kierowca”.

Logo Polskiego Związku Motorowego i napis: Najbezpieczniejszy Młody Kierowca

Osoby w wieku 18-24 lata są w grupie kierowców z najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. W 2020 r. byli oni sprawcami 3 774 wypadków (18,0% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęło w nich 431 osób, a 4714 zostało rannych.

Przyczyną 41% wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, a o ich ciężkości świadczy 60% zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych.

Aby promować bezpieczną jazdę wśród młodych kierowców i zmotywować ich do przestrzegania przepisów prawa Polski Związek Motorowy, wraz z partnerami, zorganizował konkurs pn. „Najbezpieczniejszy Młody Kierowca”. W tym roku odbywa się już czwarta jego edycja. Więcej informacji mozna znaleźć na stronie www.najbezpieczniejszymlodykierowca.pl.  

Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

(BRD KGP)

Powrót na górę strony