ZAPRASZAMY NA DEBATĘ SPOŁECZNĄ W DN.30.10.2017R.

zAPRASZAMY NA DEBATĘ SPOŁECZNĄ W DN.30.10.2017R.

Komendant Komisariatu Policji w Libiążu

zaprasza na debatę społeczną poświęconą

bezpieczeństwu na terenie sołectwa Gromiec

Debata odbędzie się w dniu  30 października 2017 r.

o godz. 16.00  w Świetlicy Wiejskiej

przy ul. Traugutta 1 w Gromcu