Informacja o wyniku naboru

dotyczy: ogłoszenia nr 12701 z dnia 5 lipca 2017 r. o naborze pracownika KSC

 

nazwa urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

stanowisko: inspektor ds. wykroczeń

komórka organizacyjna: Zespół ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji

nazwisko i imię wyłonionego kandydata: JUSZCZAK Krzysztof

zamieszkały: Trzebinia