Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik: nadkom. Krzysztof Krasiński


Kontakt: 32 62 46 240