Wprowadzenie mł.insp. Michała Gamrata

Wprowadzenie mł.insp. Michała Gamrata

W dniu 09 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyło się  wprowadzenie  p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie mł.insp. Michała Gamrata.

W ceremoniale uczestniczyła kadra kierownicza chrzanowskiej komendy.

Nowego szefa wprowadził inspektor Robert Strzelecki - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Inspektor Strzelecki, wręczając rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków odczytany przez zastępcę Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie poinsp. Ryszarda Sołkiewicza, gratulował nowemu komendantowi chrzanowskiej Policji, a także życzył mu powodzenia i dalszych sukcesów zawodowych.
Pana Komendanta przywitał również pełniący dotychczas jego obowiązki, podkom. Arkadiusz Skowron. Obaj Panowie wyrazili nadzieję na pozytywną i twórczą współpracę.

Młodszy inspektor Michał Gamrat, w swoim wystąpieniu zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystać w służbie na rzecz mieszkańców powiatu chrzanowskiego.
Następnie podkom. Arkadiusz Skowron przedstawił nowemu szefowi kadrę kierowniczą chrzanowskiej Policji.


Nowo powołany  -  p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie, ma 41 lat, urodził się w Wolbromiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył również prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie o kierunku zarządzania zasobami ludzkimi.

Służbę w Policji pełni od 1996 roku.