Uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie insp. Radka Bąchóra

Uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie insp. Radka Bąchóra

W dniu 14.02.2018roku w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego insp. Radka Bąchóra. Pan Komendant z dniem 15.02.2018r. został odwołany ze stanowiska i powołany na zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną. Obowiązki ustępującego szefa tut. jednostki przejął jego dotychczasowy zastępca podkom. Arkadiusz Skowron.

W uroczystości uczestniczył zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Bogdan Litra, który osobiście pożegnał ustępującego kierownika chrzanowskiej jednostki.Komendant Litra podziękował insp. Bąchórowi za wkład oraz  zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa w powiecie chrzanowskim, wzorowe kierowanie jednostką. Podkreślił także wyjątkowe umiejętności i cechy ustępującego komendanta, dzięki którym chrzanowska Policja  funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie. Komendant Bąchór dziękował kadrze kierowniczej przybyłej na zbiórkę, mówił jak wiele służba w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie wniosła w jego życie, jak ważne doświadczenie stanowiła i to nie tylko z zawodowego punktu widzenia.

Inspektor Radek Bąchór funkcję Komendanta Powiatowego Policji pełnił od 28 listopada 2016 roku do 14 lutego 2018 roku, to dość krótko ale czas spędzony w KPP Chrzanów był dla insp. Radka Bąchóra bardzo pracowity. W czasie jego dowodzenia jednostką przestępczość na naszym terenie spadła. Zdolności kierownicze, nadzór i doskonała organizacja służby przez ustępującego Komendanta sprawiły, że wzrosła wykrywalność przestępstw, zwłaszcza tych najbardziej uciążliwych społecznie. Pod koniec 2017roku roku zakupione zostały nowe radiowozy, następnie urządzenie do pomiaru prędkości dla WRD. Dzięki doskonałej współpracy z lokalnymi samorządami możliwy był nie tylko zakup pojazdów służbowych ale też wystawienie dodatkowych patroli pieszych  strzegących bezpieczeństwa mieszkańców.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni chrzanowskiej komendy będą wspominać insp. Radka Bąchóra przede wszystkim jako charyzmatycznego człowieka, doskonałego profesjonalistę w policyjnym fachu, wymagającego ale dobrego i kompetentnego szefa, który swoją postawą dawał przykład jak należy realizować obowiązki służbowe.

Życzymy Panu Komendantowi kolejnych sukcesów w nowej zawodowej rzeczywistości.