Odsłoniecie Pocztu Komendantów Powiatowych Policji w Chrzanowie.

Odsłoniecie Pocztu Komendantów Powiatowych Policji w Chrzanowie.

W dniu 12 czerwca 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyła się uroczystość odsłonięcia Pocztu Komendantów Powiatowych Policji w Chrzanowie. W spotkaniu wzięli udział Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak oraz goście, którzy byli bohaterami uroczystości czyli  insp. Tomasz Zając i nadkom. Maciej Misura a także kadra kierownicza KPP w Chrzanowie.  Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie mł. insp. Radek Bąchór w swoim przemówieniu podkreślał jak wielki wkład podinsp. Józef Zieliński, nadkom. Maciej Misiura, mł. insp. Marek Gorzkowski i insp. Tomasz Zając wnieśli w kreowanie lokalnej polityki bezpieczeństwa. Mówił także o tym jak ważne jest, by pamiętać o historii i znaczeniu poszczególnych osób w jej tworzeniu dla instytucji jaką jest Policja. Następnie Komendant Zając i Misiura wspólnie przecięli pamiątkową wstęgę życząc , aby wśród zgromadzonych znaleźli się ci, których fotografie zawisną kiedyś w pamiątkowej galerii.