Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie.

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie.

29 stycznia bieżącego roku w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyła się narada roczna z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł.insp. Bogdana Litry.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele kadry kierowniczej, związków zawodowych a także szeregowi policjanci oraz pracownicy cywilni.Odprawie przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie insp. Radek Bąchór, który wraz z całym stanem osobowym przywitał szanownego gościa. Następnie szef chrzanowskiej jednostki przedstawił wyniki za  12 miesięcy pracy Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie oraz podległych komisariatów, w wybranych, najważniejszych aspektach. Podkreślił znaczenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako doskonałego narzędzia współpracy w kreowaniu polityki bezpieczeństwa pomiędzy stróżami prawa a społeczeństwem.

Mówił także o roli dzielnicowego jako policjanta, który jest pierwszym ogniwem łączącym Policję z mieszkańcami, konieczności zacieśniania dobrych relacji  i obopólnych korzyści jakie może przynieść umiejętna realizacja programu:”Dzielnicowy bliżej nas”. Była też mowa o priorytetach  na rok 2018 zarówno w skali lokalnej jak i wojewódzkiej. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. ins. Bogdan Litra pozytywnie ocenił pracę chrzanowskich stróżów prawa i wyraził nadzieję, że utrzymamy tę dobrą tendencję zarówno w 2018, jak i kolejnych latach.