Mianowanie mł.insp.Michała Gamrata na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie

Mianowanie mł.ins.Michała gamrata na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie

Wczoraj(25.06.2018r.) W Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie mł. insp. Michała Gamrata. Uroczystą zbiórkę swoją obecnością zaszczycili Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta i z-ca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie podinsp. Ryszard Sołkiewicz. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych:  Starosty Chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka , jego zastępcy Krzysztofa Kasperka, a także przedstawicieli innych służb mundurowych i instytucji z którymi na co dzień współpracuje chrzanowska Policja tj. Prokurator Rejonowej Elżbiety Jopek, Dyrektora ZK w Trzebini ppłk. Tomasza Wacławka i Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie  st. kpt mgr inż. Andrzeja Dybała.

Komendant Wojewódzki w swoim przemówieniu podkreślał, że mł. insp. Michała Gamrata specjalnie przedstawiać nie trzeba, bo w tut. jednostce pełni obowiązki już ponad trzy miesiące i  dał się poznać jako doskonały profesjonalista posiadający ogromną wiedzę oraz  umiejętności w policyjnym rzemiośle. Mówił, że powiat chrzanowski jest trudnym powiatem z uwagi na swoją specyfikę, służba tutaj to wielkie wyzwanie. Podkreślił, że najważniejsza  w pracy policjanta jest skuteczność, współpraca z samorządami, szacunek dla obywateli przychodzących do nas z problemami i dobra atmosfera w pracy, która ma duży wpływ na zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Te wszystkie czynniki mają ogromne znaczenie dla efektywności naszej służby i poczucia  bezpieczeństwa mieszkańców. Pan Generał zaznaczył, że zawsze najważniejszy jest człowiek,  którego musimy chronić i zapewnić mu bezpieczeństwo.

Mł. insp. Michał Gamrat podziękował za zaufanie, zapewniał, iż stara się obowiązki na stanowisku kierownika jednostki sprawować  najlepiej jak to tylko możliwe i złożył deklarację, że tę tendencję, by skutecznie służyć społeczeństwu będzie  kontynuował. Przy okazji wspomniał, że już miał okazję podczas  ostatniego zdarzenia( pożar składowiska odpadów gumowych) przekonać się, że ta współpraca o której mówił gen. Pobuta jest bardzo ważna, a w naszym powiecie dobra i sprawna. Jego zdaniem najskuteczniejszym sprawdzianem współpracy między samorządem i innymi służbami jest  sytuacja  realnego zagrożenia, z którą mieliśmy niedawno do czynienia. Na koniec głos zabrał Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, pogratulował, Komendantowi Powiatowemu Policji w Chrzanowie zatwierdzenia na stanowisku, chwalił dotychczasową współpracę i i wyraził nadzieję, że mł. insp. Michał Gamrat zapisze się- podobnie jak jego poprzednicy - w annałach historii Chrzanowa. To wyjątkowe wydarzenie uświetnił poczet sztandarowy, który nadał zbiórce stosowny do okoliczności charakter. Po wyprowadzeniu sztandaru, nastąpiła nieoficjalna część uroczystości podczas której zgromadzeni goście i kadra kierownicza złożyli mł.insp. Michałowi Gamratowi gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów w walce z przestępczością.