Eliminacje wojewódzkie III Ogólnopolskiego Konkursu Policjanta Służby Kryminalnej roku 2017

Eliminacje wojewódzkie III Ogólnopolskiego Konkursu Policjanta Służby Kryminalnej roku 2017

13 i 26 kwietnia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzono eliminacje wojewódzkie III Ogólnopolskiego Konkursu Policjanta Służby Kryminalnej roku 2017.

Zawody organizowane były przy współudziale Wydziałów Kryminalnego, Dochodzeniowo – Śledczego, Kadr i Szkolenia oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie.

Przeprowadzony konkurs miał na celu:

• promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej;

• motywowanie policjantów do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych i zdobywania wiedzy;

• sprawdzenie stopnia przygotowania policjantów służby kryminalnej do realizacji zadań.

W zawodach uczestniczyło 20 zespołów 4 – ro osobowych (łącznie 80 policjantów) reprezentujących wszystkie KPP i KMP garnizonu małopolskiego. W trakcie eliminacji wyłoniono czteroosobowy zespół w składzie: policjant dochodzeniowo – śledczy, policjant operacyjno – rozpoznawczy, policjant techniki kryminalistycznej oraz policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą, który będzie reprezentował Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w trzecim Ogólnopolskim Konkursie finałowym, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile w dniach 6 – 8 czerwca 2017 roku.

KLASYFIKACJA:

III miejsce z sumą punktów 323 - KPP CHRZANÓW 

II miejsce z sumą punktów 398 - KPP DĄBROWA TARNOWSKA 

I miejsce z sumą punktów 437 - KPP LIMANOWA 

Eliminacje wojewódzkie III Ogólnopolskiego Konkursu Policjanta Służby Kryminalnej roku 2017