asp. sztab. Artur DACHOWSKI

asp. sztab.
Artur
DACHOWSKI
Powiat: 

Informuję, że na terenie dzielnicy nr IV wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie Szkoły Podstawowej w Jangrocie.

Rejon działania: 
KOMISARIAT POLICJI W WOLBROMIU. Rejon nr 4 obejmuje miejscowości gminy Trzyciąż: Glanów, Imbramowice, Jangrot, Małyszyce, Michałówka, Milonki, Podchybie, Porąbka, Sucha, Ściborzyce, Tarnawa, Trzyciąż, Zadroże, Zagórowa .
Numer pokoju: 
11
Telefon stacjonarny: 
32 6493350
Telefon komórkowy: 
660 625 669