Zadbajmy o bezpieczną drogę do szkoły...

Zadbajmy o bezpieczną drogę do szkoły...

 

Wakacje się kończą, za kilka dni nasze dzieci  pójdą do szkoły. Jako rodzice zadbajmy, by droga do szkoły i powrót do domu były dla nich bezpieczne. Przypomnijmy najmłodszym kilka podstawowych zasad, oto one:

 

  • dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach , należy zapewnić mu  opiekę  osoby dorosłej, starszego rodzeństwa
  • w drodze do szkoły/domu dziecko idzie chodnikiem, a w przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie drogi, a gdy go nie ma - lewą stroną drogi.
  • dziecko powinno zachować szczególną uwagę, tzn. przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych (na przejściach dla pieszych)
  • przechodzimy po przejściu dla pieszych tylko wtedy, gdy jest zielone światło i pojazdy zatrzymały się. Nigdy, nawet na przejściach dla pieszych, nie wolno wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem. Przed wejściem na jezdnię zatrzymujemy się na skraju chodnika, ale nie za blisko jezdni.
  • na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przechodzimy na drugą stronę jezdni tylko wtedy, gdy na sygnalizatorze jest światło zielone (zielony - idź, zielony pulsujący - uwaga, czerwony - stój).
  • W przypadku, gdy nie ma sygnalizatora świetlnego, dziecko powinno zachować się w sposób następujący: Spojrzeć w lewo. Spojrzeć w prawo. Raz jeszcze spojrzeć w lewo. Jeśli nic nie jedzie, można bezpiecznie przejść przez jezdnię
  • na przejściu z wysepką zatrzymujemy  się na wysepce, aby ponownie upewnić się przed wkroczeniem na drugi pas ruchu, że można iść bezpiecznie
  • nie wchodzimy na jezdnię zza stojącego lub ruszającego się pojazdu, to ogranicza widoczność, nie widzimy co dzieje się na drodze.Nalezy zaczekać, aż pojazd odjedzie
  • absolutnie zakazane jest przebieganie przez jezdnię, zabawa w jej pobliżu
  • Wieczorem i nocą oraz w warunkach złej widoczności stosujmy elementy odblaskowe, aby zasygnalizować kierowcom swoją obecność.