Spotkanie w Zespole Szkół Techniczno- Usługowych w Trzebini

Spotkanie w Zespole Szkół Techniczno- Usługowych  w Trzebini

21 września 2018roku w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini odbyło się spotkanie z uczniami tej placówki.

Ideą przewodnią prelekcji było przybliżenie młodym ludziom podstawowych pojęć związanych z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne, i procedur jakie obowiązują w przypadku nieprawidłowych zachowań uczniów w każdej instytucji związanej z wychowaniem i edukacją. Omówiono także najczęściej popełniane przez młodych ludzi przestępstwa z kodeksu karnego.

Uczniowie dowiedzieli się jakie są znamiona przestępstw czyli zachowania powodujące, że dany czyn jest przestępstwem. Często bowiem młodzież nie jest świadoma, że coś , co traktuje jako żart lub chęć zaimponowania gronu rówieśniczemu może skończyć się sprawą w sądzie rodzinnym lub karnym.

Rozmawiano też o narkotykach i dopalaczach, konsekwencjach zdrowotnych ich zażywania oraz zagrożeniu karą w przypadku ich posiadania a także udzielania, uprawy i sprzedaży narkotyków.

Jednak przede wszystkim przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji starali się uwrażliwić młodych ludzi na to, że nieznajomość prawa szkodzi a podejmowane pochopnie, bez zastanowienia decyzje, błędne zachowania mogą rzutować na ich przyszłość i start w dorosłe życie.W spotkaniu uczestniczyło w sumie 132 uczniów i ich nauczyciele.

Zespół Szkół Techniczno- Usługowych w Trzebini uczestniczy w projekcie zintegrowanej polityki bezpieczeństwa, jest szkołą promującą bezpieczeństwo i dbającą o podnoszenie świadomości społecznej, moralnej i prawnej swoich uczniów. Jako policjanci mamy satysfakcję, że możemy pomagać i mieć swój udział w tych działaniach.