Spotkanie funkcjonariuszy z Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

Spotkanie funkcjonariuszy z Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  w Chrzanowie

Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie  p. Jadwigii Banasik, Zespół ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie w dniu wczorajszym tj. 27 marca przeprowadził prelekcję dla grona pedagogicznego tamtejszej placówki oświatowej, z zakresu substancji psychoaktywnych.

 Bardzo pomocnym narzędziem w tym spotkaniu okazała się walizka profilaktyczna, która trafiła do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie w  lutym b.r. 

Policjanci zaprezentowali  i omówili w pokazie multimedialnym mechanizm działania poszczególnych narkotyków, a także pokazali jak mogą wyglądać narkotyki i przedmioty służące do ich przechowywania i przetwarzania.  

Grono pedagogiczne oglądając i dotykając różnego rodzaju narzędzia znajdujące się w walizce mogli przekonać się, że z pozoru małe        narzędzie wyglądając jak strugaczka może mieć całkowicie inne zastosowanie.

Na podsumowaniu spotkania funkcjonariusze przekazali nauczycielom jak postępować w przypadku ujawnienia bądź podejrzenia ucznia , że może on być pod wpływem środka odurzającego.