Rusza akcja”Wakacyjne powroty"

Rusza akcja”Wakacyjne powroty"

Akcja " Wakacyjne powroty"prowadzona będzie  od dzisiaj do 2 września b.r. i jest związana z kończącymi się wakacjami oraz powrotami z letniego wypoczynku.To okres wzmożonego ruchu na drogach całej Polski, co może powodować dodatkowe utrudnienia na trasach tranzytowych m.in. naszego powiatu.

By zminimalizować liczbę zdarzeń drogowych policjanci w całym kraju muszą podjąć zintensyfikowane działania. W ramach tych działań będą ułatwiać ruch pojazdów, zwłaszcza na głównych węzłach komunikacyjnych. Założenia akcji przewidują także stanowcze interwencje wobec uczestników ruchu drogowego łamiących przepisy będące najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych i eliminowanie nietrzeźwych kierujących.

Szczególny nacisk będzie położony na następujące wykroczenia:

• nieprawidłowe wyprzedzanie

• przekraczanie dopuszczalnej prędkości

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu

• nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych

• niestosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa

Uczulamy również pieszych, wobec tych , którzy naruszą zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym również będą wyciągane konsekwencje.

Przypominamy o ograniczeniu ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów w następujących dniach:

• 31.08.2018r. w godz.18.00-22.00

• 01.09.2018r. w godz.8.00- 14.00

• 02.09.22018r. w godz.8.00-22.00

Prosimy o rozwagę i życzymy bezpiecznych powrotów