Pierwsze dane przestępców seksualnych dostępne w jawnym rejestrze stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Pierwsze dane przestępców seksualnych dostępne w jawnym rejestrze stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są od 1 stycznia 2018 roku zamieszczone w internecie, w ogólnodostępnej części Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/

Stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości spis, ma na celu ochronę potencjalnych ofiar przestępców seksualnych, a nie ich stygmatyzację. Ministerstwo korzystając z doświadczeń innych krajów w tym zakresie, a także wychodząc z założenia, że dobro ofiar, w tym dzieci jest dobrem nadrzędnym nad prawem do anonimowości sprawców przestępstw na tle seksualnym stworzyło narzędzie, które ma służyć zapobieganiu popełniania tego rodzaju czynów. Nie bez znaczenia jest także założenie, że ma stanowić mechanizm kontrolny wobec osoby, która dopuściła się w przeszłości tego rodzaju przestępstwa.

Wprowadzenie rejestru to skutek uchwalonej 13 maja 2016 roku ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Weszła ona w życie 1 października 2017 r. Od tego dnia dane sprawców najpoważniejszych przestępstw na tle seksualnym są dostępne w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

Do końca ubiegłego roku nie było w nim żadnych danych z uwagi na możliwość  (zagwarantowaną ustawowo) wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia danych w rejestrze publicznym. Z wnioskiem mogli wystąpić przestępcy, którzy zostali prawomocnie skazani za czyny seksualne przed wejściem w życie ustawy. Obecnie dane sprawców będą umieszczane na bieżąco, po uprawomocnieniu się wyroku i rozpoznaniu wniosków o wyłączenie.

 Rejestr składa się z dwóch części- publicznej ( rejestr ogólnodostępny) i  z dostępem ograniczonym. W drugim przypadku  mogą z niego korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi. Wiąże się to z obowiązkiem nałożonym na pracodawcę lub organizatora obligatoryjnego sprawdzenia, przed zatrudnieniem lub  dopuszczeniem  osoby do innej działalności związanej z wychowaniem , edukacją, wypoczynkiem , leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, czy dane tej osoby nie widnieją w Rejestrze. Jeśli tego obowiązku nie dopełnią, mogą im grozić sankcje w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności  albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

 Rejestr jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym