"Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą"- inauguracja sezonu w Trzebini

"Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą"- inauguracja sezonu w Trzebini

W dniu 24 czerwca bieżącego roku w Trzebini odbyło się otwarcie sezonu nad popularnym kąpieliskiem Balaton. W inauguracji  wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta w Trzebini, Miejskiego Wodnego Ochotniczego  Pogotowia Ratunkowego  w Chrzanowie, Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach. W ramach zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Mariusza Błaszczaka kampanii :” Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” omówione zostały zasady jakich należy przestrzegać, by wypoczynek nad akwenem był bezpieczny. Prezes Miejskiego WOPR wyjaśnił plażowiczom jakie zagrożenia czyhają na wypoczywających w wodzie i jak zachowywać się w sytuacji, kiedy mamy problem z utrzymaniem się na jej powierzchni, mówił także o tym jak wygląda praca ratowników i jak postępować by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych amatorów kąpieli. Aspirant sztab. Wojciech Głuch z Komisariatu Policji  w Trzebini opowiadał  m.in. o tym jaka jest specyfika Balatonu, z jakimi wykroczeniami najczęściej spotkał się w swojej wieloletniej służbie nad wodą  a także opowiedział o zasadach bezpieczeństwa z naszego policyjnego punktu widzenia. Policjanci wraz z wolontariuszami rozdawali dzieciom książeczki  profilaktyczne zawierające cenne rady, oczywiście związane z plażowaniem i kąpielą.Ratownicy z WOPR-u we współpracy z funkcjonariuszami Policji wodnej  przygotowali inscenizacje, które miały pokazać wypoczywającym nad Balatonem jak wygląda akcja ratowania osoby tonącej. Następnie  już na plaży instruowali jak należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.Każda osoba zainteresowana sprawdzeniem się w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia  mogła poćwiczyć z przygotowanym specjalnie na tę okoliczność fantomem, ratownicy i policjanci chętnie odpowiadali też na zadawane im pytania