Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie ma swój mini telebim

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie ma swój mini telebim

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie zyskała nowe narzędzie profilaktyczno – edukacyjne.

W holu komendy zamontowany został odbiornik telewizyjny, nie służy on jednak do oglądania treści przekazywanych przez środki masowej komunikacji. Petenci oczekujący na spotkanie z policjantami mogą zapoznać się z sylwetkami chrzanowskich dzielnicowych. Za pomocą rysunków wykonanych przez emerytowanego policjanta i artystę Mirosława Dudka oczekujący są również ostrzegani o zagrożeniach jakie mogą ich spotkać w codziennym życiu, konieczności noszenia odblasków i roli jaką odgrywają one  w zapewnieniu pieszym bezpieczeństwa, czy też drodze hamowania przy określonej prędkości pojazdu.

Mamy nadzieję, że uprzyjemnimy interesantom czas oczekiwania a jednocześnie przekażemy w sposób przystępny informacje, które naszym zdaniem są niezwykle istotne w perspektywie szeroko pojętego bezpieczeństwa i profilaktyki.