Dwie placówki oświatowe w z terenu miasta i gminy Chrzanów otrzymały tytuł Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Dwie placówki oświatowe w z terenu miasta i gminy Chrzanów otrzymały tytuł Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest dobrze zorganizowanym międzyinstytucjonalnym systemem na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa, gdyż oprócz Policji, samorządu i innych instytucji za bezpieczeństwo odpowiedzialność ponoszą również obywatele. ZPB jest projektem stworzonym przez współpracujących partnerów z kompleksowym podejściem do zagadnienia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak też pracowników szkoły i rodziców. Tworzy model współdziałania. Certyfikat „Szkoły Promującej  Bezpieczeństwo” po raz pierwszy przyznawany jest na 2 lata, następnie na okres lat 5-ciu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji         w Krakowie. Po 7-letnim okresie certyfikacji szkoły ubiegają się o lidera projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

               W dniu 27 lutego 2019 r. Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie mł.insp. Michał Gamrat w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofa Pobuta

wręczył certyfikaty Lidera Projektu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”  dwóm placówkom oświatowym.  Szkole Podstawowej Nr 10  im. Armii Krajowej w Chrzanowie, którą reprezentowali Dyrektor  Agnieszka Batko, Pedagog Anna Kulczycka oraz delegacja samorządu uczniowskiego   tej placówki. Drugi certyfikat otrzymała Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie, reprezentowana przez Dyrektora Jolantę Knapik, Pedagoga Elżbietę Grabską-Cygan oraz delegację uczniów szkoły.

                Gratulujemy wymienionym szkołom  certyfikacji i życzymy dalszych sukcesów w trudnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.