„ Daj się zobaczyć- noś odblaski.”

„ Daj się zobaczyć- noś odblaski.”

 

W dniu 06 grudnia 2017roku  w ramach akcji pn.„ Dzień Odblasków 2017” prowadzone będą działania  mające na celu propagowanie idei noszenia elementów odblaskowych jako czynnika zwiększającego bezpieczeństwo niechronionego uczestnika ruchu drogowego, jakim jest pieszy.

Dzisiaj policjanci w całym kraju (na terenie naszego powiatu również) podczas wybranych kontroli drogowych w godzinach popołudniowo- wieczornych będą wręczać odblaski.

Przypominamy, że pieszy z odblaskiem jest widoczny dla kierowcy z odległości 130-150m, co daje ok. 7 sekund na reakcję, a bez odblasku kierowca jadący z prędkością ok. 50 km/h dostrzega pieszego z odległości ok. 30 m, co daje mu sekundę na wykonanie manewru. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, nośmy elementy odblaskowe nie tylko po zmroku, poza terenem zabudowanym.