Bezpieczny Sierpień 2018

Bezpieczny Sierpień 2018

Apelujemy o rozsądek i rozwagę na drodze! Najbliższa środa tj. 15 sierpnia to kolejny w tym roku dzień wolny od pracy. Dla wielu to czas wyjazdów i spotkań w gronie bliskich. Doświadczenia pokazują, że w tym czasie dodatkowo z uwagi na okres wakacyjny na drogach zwłaszcza prowadzących do atrakcyjnych miejscowości pojawia się więcej niż zwykle pojazdów. Może to powodować wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Mając na uwadze zminimalizowanie zagrożeń w ruchu drogowym, w dniach od 14 do 16 sierpnia br. małopolska Policja będzie prowadziła działania „Bezpieczny sierpień 2018”. Funkcjonariusze ruchu drogowego przede wszystkim będą nadzorować główne szlaki komunikacyjne województwa, udzielać wskazówek i rad kierującym, a w przypadku tworzenia się zatorów będą upłynniać ruch i kierować pojazdy na drogi objazdowe. W tym czasie należy spodziewać się częstszych kontroli drogowych. Policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia i przestępstwa wpływające na liczbę wypadków drogowych i ich ofiar, przede wszystkim na: nadmierną prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu; nie korzystanie z pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących samochodem i przewożenie dzieci niezgodnie z przepisami (bez fotelików); kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu - każda kontrola drogowa będzie wiązała się z badaniem trzeźwości kierującego; wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto małopolscy policjanci w okresie wakacyjnym na terenie całego województwa prowadzą działania pod nazwą „TIR”, które są realizowane w szczególności na drogach ekspresowych i autostradach. W toku tych działań funkcjonariusze kontrolują kierujących samochodami ciężarowymi pod kątem stosowania się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Podróżni powinny pamiętać, że policyjne działania nawet najbardziej nasilone nie zastąpią rozsądku i wyobraźni kierujących.

Najprostsze sposoby bezpiecznego podróżowania: przestrzeganie występujących ograniczeń prędkości (szczególnie na obszarze zabudowanym i w miejscowościach zlokalizowanych przy drogach tranzytowych) - nadmierna prędkość jest niezmiennie główną przyczyną wypadków drogowych , w których giną ludzie!; zapięcie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdem i przewożenie dzieci w fotelikach ochronnych (w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego uratują życie i zdrowie); właściwe zaplanowanie podróży (wcześniejszy lub późniejszy, od przewidywanego maksymalnego natężenia, ruchu wyjazd i powrót).

Ograniczenia w ruchu: W dniach od 14 do 16 sierpnia 2018r. obowiązują ograniczenia ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton: 14 sierpnia (wtorek) – w godz. 18.00 – 22.00; 15 sierpnia (środa) – w godz. 8.00 – 22.00;

Statystyka ubiegłorocznych wyjazdów: W roku 2017 w porównywalnym okresie (11 - 15.08.2017r.) na drogach naszego województwa doszło do 54 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosły 3 osoby, rannych zostało 67 osób, odnotowano 432 kolizje drogowe. Ponadto ujawniono blisko 140 kierujących prowadzących pojazd po alkoholu.