ZAPRASZAMY NA DEBATĘ SPOŁECZNĄ W DN.25.10.2017R.

zAPRASZAMY NA DEBATĘ SPOŁECZNĄ W DN.25.10.2017R.

DEBATA SPOŁECZNA W DNIU 25.10.2017 R. OD GODZ. 12.30 DO 14.30

W SALI GIMANSTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI.

 

             Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie zaprasza nauczycieli,  uczniów  z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini i Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini oraz rodziców do uczestnictwa w debacie społecznej pn:” Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ””. Wymienione placówki oświatowe uczestniczą w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa i posiadają certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Debaty mają pomóc w identyfikowaniu problemów społecznych wymagających podjęcia działań przez policjantów  oraz sprzyjać dyskusji na temat sposobu funkcjonowania komórek organizacyjnych Policji, celem dostosowania tych działań do rzeczywistych potrzeb społecznych.

           

            Dyrekcja ZSE-CH w Trzebini wspólnie z KPP w Chrzanowie oraz KP w Trzebini zaplanowała na dzień 25 października 2017 r. w godz. 12.30-14.30 przeprowadzenie debaty społecznej w sali gimnastycznej ZSE-CH w Trzebini.

            W pierwszej części spotkania przedstawiciele Policji zaprezentują w formie multimedialnej następujące tematy;

  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – wskazywanie miejsc niebezpiecznych na stronie Internetowej KMZB
  • Aplikacja „Moja Komenda” – rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mobilnej „Moja Komenda” – własność MSWiA
  • Program „Dzielnicowy Bliżej Nas” – dzielnicowy w uspołecznianiu działań Policji
  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

W dalszej części przewidziana jest  dyskusja. Policjanci będą odpowiadać na pytania uczestników debaty, zapisywać zgłaszane problemy i wspólnie zastanawiać się nad ich rozwiązaniem. Wskazane byłoby, aby uczestnicy debaty przygotowali na spotkanie ewentualne uwagi, pytania w kwestii bezpieczeństwa własnego lub dotyczące problemów lokalnych, w tej kwestii np. omówienie problemu dotyczącego palenia papierosów i używania słów nieprzyzwoitych przez młodzież szkolną w pobliżu budynków mieszkalnych sąsiadujących z szkołą itp.

Po dyskusji i sformułowaniu wniosków, policjanci zwrócą się z prośbą o wypełnienie anonimowo przez każdego uczestnika „Kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej” mogącej przyczynić się do poprawy jakości prowadzonych debat.

Serdecznie zapraszamy !