Patrole piesze na terenie powiatu w 2017roku.

Patrole piesze na terenie powiatu w 2017roku.

Patrole piesze pełnią bardzo ważną funkcję w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonie gdzie są rozmieszczone, mają ogromne znaczenie z punktu widzenia szeroko pojętej prewencji. Przede wszystkim jednak, działając bezpośrednio w terenie często oddalonym od ulic, mają możliwość dostrzeżenia przypadków łamania prawa, których nie widać z okien jadącego ulicą radiowozu.

Lokalne samorządy dostrzegając potrzebę współpracy na tym polu, podpisały z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie porozumienia, na mocy  których policjanci z powiatu chrzanowskiego w godzinach wolnych od służby w roku 2017, odpłatnie mogli takie służby w patrolu pieszym pełnić.Stosowne porozumienia z chrzanowską komendą podpisały gminy Chrzanowa, Libiąża i Trzebini.

W ciągu minionego  roku o bezpieczeństwo  mieszkańców Chrzanowa,Balina, Płazy, Pogorzyc i Luszowic  dbało 185 dwuosobowych patroli pieszych, które w sumie przepracowały 3000 godzin. W Libiążu i Żarkach  taki rodzaj służby pełniło75 patroli w ciągu 150 służb, w Trzebini, Myślachowicach, Młoszowej, Karniowicach i Psarach 2000 godzin przepracowało 127 patroli.

W sumie policjanci na dodatkowych służbach przeprowadzili 756 interwencji, ujawniono 1082 wykroczenia, mandatami karnymi ukarano 272 osoby.

Służby ponadnormatywne w patrolach pieszych są wspólną inicjatywą włodarzy miast i Policji, wpływ na ich rozmieszczenie miały: analiza stanu bezpieczeństwa, zagrożeń zaznaczanych przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, oraz zapotrzebowanie na wzmożone patrole w okolicach wskazanych przez władze miejskie i radnych. Porozumienia na mocy których policjanci pełnią służbę w miejscach szczególnie zagrożonych, to też sposób na wyjście naprzeciw zapotrzebowaniom społeczności lokalnej, która za pomocą KMZB ma realny wpływ na kształtowanie poziomu bezpieczeństwa w regionie.