Sprawozdanie z debaty w dn.20.10.2017r. MOKSiR

Sprawozdanie z debaty w dn.20.10.2017r. MOKSiR

SPRAWOZDANIE Z DEBATY SPOŁECZNEJ  

 

 

 

            W dniu 20.10.2017 r. o godz. 16.00 w sali odczytowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie zaplanowała przeprowadzenie debaty społecznej, ogłaszając debatę  z odpowiednim terminem wyprzedzającym na stronie Internetowej KPP w Chrzanowie.

 

 

W ramach cyklu spotkań pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”  KPP w Chrzanowie zaplanowała zapoznanie lokalnego społeczeństwa z następującymi tematami;

 

◊   Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

◊   aplikacja „Moja Komenda”

◊  „Dzielnicowy Bliżej Nas”,

◊  bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 

Na debatę do MOKSiR w Chrzanowie przybyli przedstawiciele Policji;

 

  • nadkom. Mariusz Jurczyk - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Chrzanowie
  • sierż.szt. Iwona Szelichiewicz- asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP      Chrzanowie
  • asp. szt. Tomasz Dudek – Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Chrzanowie                       
  • asp. szt. Krzysztof Bartolik - specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KPP                 
  • w Chrzanowie

 

Na debatę do sali odczytowej MOKSiR w Chrzanowie zgłosiła się tylko jedna osoba.      W poszanowaniu powagi zebrania pomimo braku chęci społeczeństwa do tego rodzaju debat, rozpoczęto dyskusję w małym gronie połączoną z omówieniem tematów dotyczących uspołeczniania działań Policji, wskazywania miejsc niebezpiecznych w KMZB oraz możliwości szybkiego nawiązywania kontaktów z Policją, szczególnie z dzielnicowym          na podstawie aplikacji „Moja Komenda”. Po dyskusji mężczyzna, który występował jako osoba prywatna wypełnił kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej oceniając  wysoko między innymi tematykę debaty i jej zasadność.