Sprawozdanie z debaty społecznej 25.10.2017r.

Sprawozdanie z debaty społecznej 25.10.2017r.

SPRAWOZDANIE Z DEBATY SPOŁECZNEJ  

 

 

 

            W dniu 25.10.2017 r. o godz. 12.30 w Trzebini przy ul. Głogowej 12 w hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych zorganizowano debatę społeczną.

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie oraz Komisariat Policji w Trzebini zaprosili          do udziału w debacie przedstawicieli wymienionych placówek oświatowych; nauczycieli, rodziców oraz młodzież z tych szkół średnich. Na debatę przybyły łącznie 152 osoby.

 

            Debata odbyła się w cyklu przewidzianych w 2017 r. spotkań  pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”  w następujących obszarach;

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – wskazywanie miejsc

    niebezpiecznych na stronie Internetowej KMZB

 aplikacja „Moja Komenda” – rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mobilnej

   „Moja Komenda”

  „Dzielnicowy Bliżej Nas” – dzielnicowy w uspołecznianiu działań Policji

  bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 

W debacie ponadto uczestniczyli;

 

 • mgr Renata Bębenek – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 • mgr Marek Łazicki – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
 • nadkom. Paweł Ślęczkowski – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini
 • sierż. szt. Iwona Szelichiewicz – asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie
 • st. sierż. Konrad Pałka – policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie
 • sierż. Łukasz Pacia  – policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie
 • Małgorzata Łukaszewska - inspektor Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie

 

 

Debata społeczna rozpoczęła się od przywitania wszystkich obecnych na sali,                 a następnie przedstawiono przebieg debaty. Zespół ds. Nieletnich i Patologii KPP                   w Chrzanowie  postaci multimedialnej zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację „Moja Komenda” oraz program „Dzielnicowy Bliżej Nas”, zachęcając obecnych do korzystania z przedstawionych form kontaktu społeczeństwa               z Policją. W formie tabelarycznej przedstawił analizę stanu zagrożenia bezpieczeństwa            w ruchu drogowym terenu miasta  i gminy Trzebinia na tle powiatu chrzanowskiego.

 

Po prezentacji wszystkich tematów zaproponowano obecnym  rozpoczęcie dyskusji       i zadawanie pytań, wnoszenie propozycji w omawianych kwestiach. Młodzież chętnie zadawała pytania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, bezpieczeństwem własnym, propagowanie bezpiecznych postaw, sposobów unikania zagrożeń, Ważność tych zagadnień w swoich odpowiedziach podkreślił nadkom. Paweł Ślęczkowski oraz  sierż. Łukasz Pacia 

 

Istotnym elementem podczas trwającej dyskusji było przedstawienie zawodu policjanta, jego praw i obowiązków wynikających między innymi z Ustawy o Policji. Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące uprawnień policjantów w kwestii legitymowania, kontroli drogowej, zatrzymania, stosowania środków przymusu bezpośredniego i procesowego. Ponadto tematy dotyczyły patologii społecznej jak alkoholizm, narkomania oraz gdzie i w jaki sposób społeczeństwo może uzyskać informacje    i ewentualną pomoc. W tej części informacji udzieliła Małgorzata Łukaszewska.

 

            Uczestnikom zostały rozdane kwestionariusze ankiety ewaluacyjnej                               i poinformowano zebranych, że wyniki ankiety zostaną umieszczone na stronie internetowej KPP w Chrzanowie. Ankietowani w kwestionariuszach dokonali oceny debaty, zawierając liczne wnioski oraz tematy, które powinny być poruszone na kolejnej debacie.

 

            Debatę zakończono o godz. 14.30 i podziękowano uczestnikom za udział.

 

WYNIKI KWESTIONARIUSZA ANKIETY EWALUACYJNEJ   25.10.2017

 

 

Na pytanie nr 1 – skąd (z jakiego źródła) uzyskał(a) Pan(i) informacje o debacie?

- udzielono następujących odpowiedzi;

 

 1. osobiste zaproszenie przez organizatora – 36
 2. prasa lokalna –
 3. telewizja lokalna - 1
 4. Internet - 9
 5. ulotka -
 6. plakat –
 7. informacja w jednostce Policji -
 8. informacja w kościele -  
 9. informacja w instytucji (w urzędzie miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej, etc) - 1
 10. inne źródło (jakie?) – szkoła – 79, od koleżanki /kolegi – 7,

 

 

 Na pytanie nr 2 – jak Pan(i( ocenia poszczególne elementy związane z organizacją i przebiegiem debaty ? – w skali ocen od 0-5, gdzie „1” oznacza ocenę niedostateczną, a „5” ocenę bardzo dobrą

 –  udzielono następujących odpowiedzi;

 

 1. wybór miejsca spotkania (łatwość dotarcia na miejsce, etc);

      ocena 5 –  76 osób, ocena 4 –  25 osoby, ocena 3 –  19 osób, ocena 2 – 12 osób,

      ocena 1 – 10 osób, ocena 0 – 5 osób,

 1. warunki techniczne (nagłośnienie, liczba miejsc siedzących, etc);

      ocena 5 –  13 osób, ocena 4 – 33 osoby, ocena 3 –  38 osób, ocena 2 – 39 osób,

      ocena 1 – 25 osoby, ocena 0 - 3 osoby

 1. dobór tematyki debaty;

      ocena 5 – 29 osób, ocena 4 –  43 osoby, ocena 3 – 52 osoby, ocena 2 – 13 osób,

      ocena 1 – 11 osób, ocena 0 – 3 osoby

 1. merytoryczne przygotowanie przedstawicieli Policji;

ocena 5 – 32 osoby, ocena 4 –  57 osób, ocena 3 –  35 osób, ocena 2 – 13 osób,

ocena 1 – 6 osób,  ocena 0 – 7 osób

 1. merytoryczne przygotowanie przedstawicieli innych instytucji;

      ocena 5 –  32 osób, ocena 4 – 57 osób, ocena 3 –  37 osób, ocena 2 – 7 osób,

      ocena 1 – 11 osób, ocena 0 - 6

 1. poziom prowadzonej dyskusji, kultura wypowiedzi;

      ocena 5 – 64 osoby, ocena 4 –  45 osób, ocena 3 –  20 osób, ocena 2  - 12 osób,  

      ocena  1 – 8 osób, ocena 0 – 3 osoby

 1. sposób prowadzenia dyskusji przez moderatora;

      ocena 5 –  44 osoby, ocena 4 –  54 osoby, ocena 3 – 33 osoby, ocena 2 – 5 osób,

      ocena 1 – 10 osób, ocena 0 – 3 osoby

 1. możliwość swobodnego wypowiedzenia się;

ocena 5 – 52 osób,  ocena 4 – 47 osób, ocena 3 –  30 osób,  ocena 2 – 12 osób,

ocena 1 – 7 osób, ocena 0 –  3 osoby

 1. sposób podsumowania dyskusji;

ocena 5 –  28 osób, ocena 4 – 54 osoby, ocena 3 – 24 osób, ocena 2 – 18 osób,

ocena 1 – 7 osób, ocena 0 – 5 osób

 1. Sposób poinformowania o zagadnieniu dyskutowanym podczas debaty;

      ocena 5 –  27 osób, ocena 4 –  49 osób, ocena 3 –  37 osób, ocena 2 – 18 osób,

      ocena 1 – 12 osób, ocena 0 – 3 osoby

 1. zasadność organizacji debaty;

ocena 5 –  35 osób, ocena 4 – 53 osoby, ocena 3 – 32 osoby, ocena 2 – 12 osób,

            ocena 1 – 10 osób, ocena 0 – 7 osób

 1. wpływ wniosków sformułowanych podczas debaty na rozwiązanie zgłaszanego problemu;

ocena 5 – 34 osoby, ocena 4 –  46 osób,  ocena 3 –  28 osób, ocena 2 –  14 osób,   ocena 1 – 13 osób,  ocena 0 –  12 osób

 

Na pytanie nr 3 – „Pan(i) wnioski z debaty (dodatkowe uwagi i opinie)” – wymieniono następujące elementy;

 

 • „zbyt zimno, żeby myśleć. Monotonnie prowadzona prelekcja”
 • „jest to nie do pomyślenia, że Policja w dzisiejszych czasach nie umie zainteresować młodych ludzi. Ciągłe czytanie prezentacji, tabelek itd. Wcale nie ciekawi, wręcz przeciwnie”
 • było ok.
 • nie opuszczać lekcji z powodu nudnych debat
 • należy być grzecznym
 • nie były poruszane ważne wątki
 • być odważnym i nosić odblaski
 • „debata dała mi dużo do myślenia”
 • aplikacja na androida, przydatne informacje nt. aplikacji
 • w każdym przypadku możemy udać się do Policji
 • bardzo mi się podobało
 • trochę za dużo szczegółów
 • Policja pomaga, a nie karze
 • dobra komunikacja pomiędzy pracownikami Policji a obywatelami
 • nakłanianie do konfidencji, nakłanianie do donosicielstwa
 • debata była ciekawa i można się było czegoś dowiedzieć
 • „nauczyłem się jak znaleźć dzielnicowego i gdzie zgłaszać przewinienia
 • „informacje dotarły do mnie i zrozumiałem temat debaty”
 • „debata była bardzo poruszająca, nie mam żadnych uwag”
 • „uważam, że część debaty była mało przydatna dla mojej wiedzy”
 • „część debaty nie była zrozumiała”
 • „dowiedziałem się o aplikacji „Moja Komenda”
 • „debata była ciekawa”
 • „przydatne informacje”
 • „Było ok, ale za mało na główny temat”
 • „aplikacja Moja Komenda”, moim zdaniem była momentem kulminacyjnym całej debaty”
 • „dlaczego dostałem mandat przejścia nie po pasach, gdyż spieszyłem się na autobus. Mama mówiła -szkoła najważniejsza-chciałem powiedzieć, że policja powinna się zająć lepszymi rzeczami, a nie biednymi uczniami, którzy chcą się uczyć”
 • ciekawe, nowe informacje, przydatne spotkania
 • „nic specjalnego, statystyki powinny być czytane krócej, a powinniśmy się skupić na tematach; morderstwa, inwigilacja obywateli”

 

Na pytanie nr 4 – „Jakie  tematy powinny Pana (i) zdaniem zostać poruszone na kolejnej debacie ?” – udzielono następujących odpowiedzi:

 

 • przemoc wśród młodzieży, znęcanie się nad zwierzętami i upowszechnianie tego w Internecie
 • narkotyki, broń
 • legalizacja marihuany
 • patologia, dzieci w patologicznych rodzinach
 • przemoc w rodzinie
 • uzależnienia, używki i związane z nimi różne konsekwencje
 • znaki drogowe
 • bezpieczeństwo w Internecie
 • spożywanie alkoholu
 • dziki niszczące ogrody
 • warto jest poruszać zdanie na każdy temat
 • wszystkie tematy zostały poruszane
 • mandaty wobec osób młodych, które młodzież dostaje najczęściej
 • więziennictwo – praca w więzieniu itp.
 • ruch pieszych poza i w terenie zabudowanym
 • przestępczość
 • agresja Policji, częste nadużywanie władzy i siły przez Policję
 • problem narkotyków i alkoholizmu – pomoc ludziom
 • problemy społeczne
 • pornografia dziecięca u nastolatków, nastolatek
 • przemoc w szkole i legalizacja broni palnej
 • „więcej o problemach rodzinnych, o bezpieczeństwie indywidualnym, pornografia nastolatek”
 • przemoc seksualna
 • „tematy, które pomogą w różnych sytuacjach”
 • wykorzystywanie ludzi, zmuszanie ich i zastraszania – jak się przed tym bronić
 • ciąża u nieletnich
 • samoobrona i alkoholizm w rodzinie
 • przestępstwa internetowe
 • alkoholizm wśród nieletnich, młodzieży

 

 

METRYCZKA - uczestnikami debaty były 152 osoby;                       

- przedstawiciele instytucji –  42

- osoby prywatne – 110